Achtergrond

Standaarden zijn afspraken over de structuur van gegevens binnen applicaties en gegevensuitwisseling tussen applicaties om samenwerking tussen gebruikers van verschillende software te bevorderen. Maar de vraag is: Waarom moeten hoger onderwijsinstellingen werken met standaarden? En, met welke afspraken krijgen zij in de praktijk te maken?

Nut en noodzaak van standaarden

Voor het in- én extern uitwisselen van informatie tussen instellingen van Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven zijn standaarden cruciaal. Door standaarden te gebruiken kunnen gegevens veilig, betrouwbaar en eenvoudig gedeeld worden. Dit komt de kwaliteit en flexibiliteit van het onderwijs ten goede. Maar ook het onderzoek profiteert hiervan. Door standaarden in te zetten ben je niet afhankelijk van één leverancier. Standaarden geeft de instelling dus meer vrijheid om te kiezen voor een leverancier.

De praktijk

Speciaal voor HO heeft het Architectenberaad Hoger Onderwijs en SURF deze website gemaakt om inzicht te bieden in samenhang tussen standaarden en de relevantie voor het Hoger Onderwijs. SURF.standaarden.nl heeft als doel om het keuzeproces voor standaarden van instellingen te vergemakkelijken en te zorgen voor convergentie binnen de hele HO sector. Bij [Use cases] vindt u praktijkvoorbeelden van standaarden die optimale samenwerking tot stand brengen.

Hoofdpagina.png

Doe mee!

Om binnen de wereld van het hoger onderwijs de voordelen van standaarden volledig te benutten is een brede adoptie van belang. Alleen wanneer veel partijen zich aan een standaard houden gaat die standaard maximaal renderen.