CERIF

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

CERIF

Beheerorganisatie: euroCRIS

http://eurocris.org/cerif/main-features-cerif


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Onderzoeksdata

Beschrijving

CERIF is een Europese standaard voor het opslaan en uitwisselen van onderzoeksobjecten en hun relaties.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Vormt de basis voor NL CERIF

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Uit het SURF Open Access programma komt binnenkort een advies welke vorm van CERIF wordt gekozen.


In gebruik binnen het ho

Niet in gebruik binnen ho
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
Geb-ja-off.png
Ja

Hoewel CERIF al lang bestaat, wordt deze standaard in Nederland de facto nauwelijks (goed) gebruikt.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
NL CERIF

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderzoekspublicatie

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Onderzoeksobject

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Onderzoeksinformatiesysteem