DAI

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Digitale Auteur Identifier (DAI)

Beheerorganisatie: SURF

https://www.surf.nl/themas/onderzoek/onderzoeksinformatie/digitale-auteur-identifier-dai/index.html


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Identificatie

Beschrijving

De Digital Author Identifier (DAI) is een uniek landelijk nummer voor elke onderzoeker, die werkt bij een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De DAI is het enige, onafhankelijke (niet-commerciële) nummer voor de Nederlandse onderzoeker. SURF heeft de DAI ontwikkeld in samenwerking met OCLC PICA, die de DAI's bijhoudt in de Nationale Thesaurus Auteursnamen (NTA).


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

De DAI maakt deel uit van de landelijke kennisinfrastructuur.

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

De DAI wordt alleen in Nederland gebruikt en onderzoek is uiteraard een internationale aangelegenheid. In het Open Access innovatieproject stimuleert SURFmarket de implementatie van de auteursidentifier ORCID met een pilot project. (https://www.surf.nl/innovatieprojecten/open-access/identifiers-ten-behoeve-van-registratie-van-onderzoek.html)


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

De DAI wordt door Nederlandse ho-instellingen gebruikt als identificatienummer voor onderzoekers.

Eind 2011 was aan circa 80% van de wetenschappelijke onderzoekers een DAI toegekend [1].


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
ISNI

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderzoeksuitvoering, Onderzoekspublicatie, Informatielevering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Medewerker

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Onderzoeksinformatiesysteem