DNSSEC

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)

Beheerorganisatie: IETF

https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/dnssec


Ptolu.png

Deze standaard komt voor op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Informatiebeveiliging en privacy

Beschrijving

DNS is kwetsbaar waardoor een kwaadwillende een domeinnaam kan koppelen aan een ander IP-adres ("DNS spoofing"). Gebruikers kunnen hierdoor bijvoorbeeld worden misleid naar een frauduleuze website. DNS Security Extensions (DNSSEC) lost dit op.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

DNSSEC is een dienst van SURFnet en maakt onderdeel uit van de dienst SURFdomeinen: zie https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfdomeinen/index.html


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Zie b.v. deze implementatie bij de Universiteit van Tilburg, https://blog.surf.nl/en/dnssec-at-tilburg-university/


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
E-mail systeem


Informatie over DNSSEC ontwikkelingen bij SURFnet: https://www.surf.nl/innovatieprojecten/betrouwbare-en-veilige-omgeving/dnssec.html