Eigenschap:Elementtypemenusort

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Deze eigenschap wordt gebruikt om in het navigatiemenu een volgorde toe te kennen aan de elementtypen.

Dit is een eigenschap van type Getal.