Eigenschap:Naam

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Ades Baseline Profiles  +
Afspelen educatieve content  +
Aquo-standaard  +
B
Juriconnect BWB  +
Beschikbaar stellen en verzamelen metadata  +
C
CERIF  +
Community Identity Framework for Education and Research API  +
Content Management Interoperability Services  +
Caliper Analytics  +
Certificeringsschema ROSA  +
Content Prijs Informatie  +
Content packaging  +
D
Digitale Auteur Identifier  +
DomainKeys Identified Mail Signatures  +
Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance  +
Domain Name System Security Extensions  +
Digital Object Identifier system  +
Digikoppeling  +
Digital Item Declaration Language  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)  +