Eigenschap:Toelichting relevantie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie.  +
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.  +
Opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie  +
B
Opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie  +
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho. In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
C
Vormt de basis voor [[NL CERIF]] In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
Relevant voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving  +
Relevantie voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
Is een IMS Interoperability standard met relevantie voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.  +
Concept-afspraak in beheer bij Edustandaard met werkingsgebied ho.  +
In beheer bij Edustandaard met werkingsgebied ho; vormt tevens een basis voor de Edustandaard-afspraal [[Afspelen educatieve content]] In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
D
De DAI maakt deel uit van de landelijke kennisinfrastructuur. In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
Opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien. Maakt onderdeel uit van de standaarden voor [[veilige e-mail]]  +
Maakt onderdeel uit van de standaarden voor [[veilige e-mail]]  +
Opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
Veel onderzoekspublicaties worden voorzien van DOI identifiers In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
Digikoppeling biedt koppelvlakstandaarden voor gegevensuitwisseling met de overheid. Het is de basis voor de [[Edukoppeling Transactiestandaard]] In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als niet relevant wordt gezien, omdat voor het onderwijs Edukoppeling beschikbaar is. In een survey uit 2017 is door een aantal universiteiten aangegeven dat deze standaard wordt toegepast.  +
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho. In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.  +
Opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat de Webrichtlijnen, de voorloper van deze standaard, door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien. In een survey uit 2017 is door een aantal instellingen aangegeven dat deze standaard wordt toegepast.  +