Eigenschap:Toepassingsgebied

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen  +
Educatieve content  +
Waterbeheer  +
B
Wet- en regelgeving  +
C
Onderzoeksdata  +
Identitymanagement  +
Communicatie en samenwerking  +
Learning analytics  +
Informatiebeveiliging en privacy  +
Educatieve content  +
Educatieve content  +
D
Identificatie  +
Communicatie en samenwerking  +, Informatiebeveiliging en privacy  +
Veilige e-mail  +
Informatiebeveiliging en privacy  +
Identificatie  +
Technische interoperabiliteit  +
Onderzoeksmetadata  +
Toegankelijkheid websites  +