HODEX

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Hoger Onderwijs Data Exchange (HODEX)

Beheerorganisatie: Edustandaard

https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/hodex/


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Vocabulaire

Beschrijving

De HODEX-standaard gaat over het gestandaardiseerd uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen (open dagen). De gegevensset omvat beschrijvende, organisatorische en administratieve gegevens. Het gestandaardiseerd uitwisselen van deze informatie zorgt ervoor dat alle betrokkenen de gegevens op dezelfde manier interpreteren en de aangeboden informatie altijd actueel en relevant is. Voor alle uitgevers en andere hergebruikers van deze informatie is er één allesomvattende bron beschikbaar.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.

HO-instellingen kunnen opleidingsinformatie beschikbaar stellen via HODEX. De gegevens worden onder andere gebruikt door (markt)partijen die aankomend studenten helpen bij het maken van een studiekeuze.


Gebruiksadvies

Aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Bij Saxion bijvoorbeeld wordt HODEX in gebruik genomen om informatie uit het interne onderwijsregister, waar het in een niet-standaard formaat staat, uit te wisselen met partijen die HODEX-gegevens kunnen verwerken. Daarbij is met name de verrijking van opleidingsdata bij Studiekeuze123 een belangrijke toepassing. Daarnaast gebruikt Saxion de HODEX ook intern als leidraad voor gegevensmodellering.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderwijsontwikkeling

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Instelling, Organisatieonderdeel, Opleiding, Minor, Onderwijseenheid, Onderwijsprogramma

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
geen