Metadata Object Description Scheme

(Doorverwezen vanaf Metadata Object Description Scheme)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Metadata Object Description Scheme (MODS)

Beheerorganisatie: Edustandaard

https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/mods/


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Onderzoeksmetadata

Beschrijving

Afspraken over het gebruik van standaarden zijn nodig om de kennisketen in het hoger onderwijs te laten functioneren. Deze keten zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur verzameld worden, toegankelijk worden en verder verspreid worden. Eenduidigheid is noodzakelijk wanneer de beschrijvende informatie uitgewisseld moet worden van het ene systeem naar het andere, in het bijzonder van repositories (faciliteiten voor het opslaan en beheren van digitale informatie in een via het internet toegankelijke vorm) naar diensten als de HBO Kennisbank en NARCIS, de portal met informatie over wetenschappers en hun werk.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.

Voor het transport van Metadata Object Description Scheme en Digital Item Declaration Language pakketjes wordt vaak gebruik gemaakt van OAI-PMH.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Een voorbeeld van de toepassing van MODS en Digital Item Declaration Language in het ho is het gebruik ervan door Saxion voor levering van afstudeerscripties richting de HBO kennisbank en voor het doorzetten van de output van lectoraten naar NARCIS.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderzoeksuitvoering, Onderzoekspublicatie, Informatielevering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Onderzoeksgegevens

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Onderzoeksgegevensbeheersysteem, Onderzoeksgegevensarchief