Metadata voor interoperabiliteit van repositories


Om digitale repositories - zoals CRIS en (non-)open access repositories - met elkaar samen te laten werken, is de toepassing van metadata-gebaseerde interacties gebruikelijk.

In de publicatie Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services (Foulonneau en André, 2008) worden verschillende standaarden uit het domein van digitale repositories en interoperabiliteit besproken en met elkaar in verband gebracht.

Zie ook: http://dare.uva.nl/document/93727

Bestrijkt standaarden

StandaardWerkingsgebiedLifecyclestatusRelevantieGebruiksadviesIn gebruik
binnen het ho
Digital Item Declaration Language
Onderzoek
Onderzoek

Actueel
Actueel

Relevant
Relevant
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho. In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.
Aangeraden
Aangeraden
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho. Voor het transport van Digital Item Declaration Language en Metadata Object Description Scheme pakketjes wordt vaak gebruik gemaakt van OAI-PMH.
Ja
Ja
Een voorbeeld van de toepassing van Metadata Object Description Scheme en DIDL in het ho is het gebruik ervan door Saxion voor levering van afstudeerscripties richting de HBO kennisbank en voor het doorzetten van de output van lectoraten naar NARCIS.
Dublin Core
Generiek
Generiek

Actueel
Actueel

Relevant
Relevant
Dublin Core kan gebruikt worden voor het beschrijven van leermaterialen (zie publicatie Een Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving) Dublin Core en DCMI Metadata Terms zijn Beschreven in de publicatie Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services [1]
Onbekend
Onbekend

Ja
Ja
Genoemde toepassingen zijn beschrijving van bibliotheekcollecties, metadatering van digitale objecten en publicaties in CRIS en repositories en archivering.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

 • Universiteit Twente
 • Hogeschool Inholland
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Universiteit Leiden
 • TU Delft
 • De Haagse Hogeschool
Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.
IEEE LOM
Onderwijs
Onderwijs

Actueel
Actueel

Relevant
Relevant
Basis voor relevante standaard NL LOM In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.
Onder voorwaarden
Onder voorwaarden
Gebruik waar mogelijk het Nederlandse toepassingsprofiel NL LOM. Daarmee past u IEEE LOM indirect toe, toegespitst op de Nederlandse onderwijscontext. In internationale context is IEEE LOM een juiste keuze.
Ja
Ja
De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit Twente
 • Hogeschool Inholland
 • TU Delft
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Aeres Hogeschool
 • De Haagse Hogeschool
Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.
MARC
Onderzoek
Onderzoek

Actueel
Actueel

Relevant
Relevant
Beschreven in publicatie Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services [2] In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.
Ontraden
Ontraden
MARC is een bibliothecaire standaard met veel (historische) overhead. De standaard leent zich meer voor gegevensbeschrijvingen dan voor gegevensuitwisselingen. Geschikte alternatieven, die opener en minder zwaar zijn, zijn Metadata Object Description Scheme met Semantics of Dublin Core.
Ja
Ja
MARC is nog steeds in gebruik, maar de verwachting leeft dat het gebruik in de toekomst zal afnemen.
METS
Onderzoek
Onderzoek

Actueel
Actueel

Irrelevant
Irrelevant
Beschreven in publicatie Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services [3]

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als niet relevant wordt gezien.

METS biedt een alternatief voor Metadata Object Description Scheme. In het ho is gekozen voor de toepassing van Metadata Object Description Scheme in combinatie met Digital Item Declaration Language-container.
Ontraden
Ontraden
In het Nederlandse ho wordt overwegend gebruik gemaakt van Metadata Object Description Scheme.
Ja
Ja
De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Leiden
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.
Metadata Object Description Scheme
Onderzoek
Onderzoek

Actueel
Actueel

Relevant
Relevant
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho. In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.
Aangeraden
Aangeraden
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho. Voor het transport van Metadata Object Description Scheme en Digital Item Declaration Language pakketjes wordt vaak gebruik gemaakt van OAI-PMH.
Ja
Ja
Een voorbeeld van de toepassing van MODS en Digital Item Declaration Language in het ho is het gebruik ervan door Saxion voor levering van afstudeerscripties richting de HBO kennisbank en voor het doorzetten van de output van lectoraten naar NARCIS.
OAI-PMH
Generiek
Generiek

Actueel
Actueel

Relevant
Relevant
Is een basis voor bijvoorbeeld Edustandaard-afspraak Beschikbaar stellen en verzamelen metadata; opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.
Onbekend
Onbekend

Ja
Ja
SURF past OAI-PMH toe op de HBO Kennisbank en Sharekit. OAI-PMH wordt veel gebruikt voor het transport van Digital Item Declaration Language en Metadata Object Description Scheme pakketjes. Ook NARCIS en de open leermiddelenrepository Wikiwijs maken gebruik van OAI-PMH [4].

HORA Bedrijfsfuncties

Informatielevering, Onderwijsontwikkeling, Onderzoekspublicatie, Onderzoeksuitvoering

HORA Bedrijfsobjecten

Leermateriaal, Onderzoeksgegevens, Publicatie

HORA Applicatiecomponenten

Bibliotheeksysteem, Learning content management systeem, Onderzoeksgegevensarchief, Onderzoeksgegevensbeheersysteem, Onderzoeksinformatiesysteem, Onderzoekspublicatierepository