OAI-PMH

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

Beheerorganisatie: Open Archives Initiative

http://www.openarchives.org/pmh/


Ptolu.png

Deze standaard komt voor op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Metadata

Beschrijving

OAI-PMH is een standaard voor harvesting van metadata uit repositories. Met metadata worden kenmerken van en extra opgeslagen informatie over een document of ander object bedoeld. Te denken valt aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, etc. Een repository is een bibliotheek met documenten/objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten/objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten/objecten in de verschillende aangesloten repositories.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Is een basis voor bijvoorbeeld Edustandaard-afspraak Beschikbaar stellen en verzamelen metadata; opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Onbekend
OnbekendIn gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

SURF past OAI-PMH toe op de HBO Kennisbank en Sharekit. OAI-PMH wordt veel gebruikt voor het transport van Digital Item Declaration Language en Metadata Object Description Scheme pakketjes.

Ook NARCIS en de open leermiddelenrepository Wikiwijs maken gebruik van OAI-PMH [1].


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
Beschikbaar stellen en verzamelen metadata

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Onderzoeksgegevensbeheersysteem, Onderzoeksgegevensarchief, Onderzoekspublicatierepository, Bibliotheeksysteem