ORCID

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

ORCID

Beheerorganisatie: ORCID, Inc.

http://orcid.org/


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Identificatie

Beschrijving

ORCID biedt een persistente digitale identifier voor onderzoekers


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Wereldwijd initiatief voor identificatie van onderzoekers

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Onbekend
Onbekend

Er leven bij ho-instellingen nog veel vragen over de verhouding tussen ISNI, DAI en ORCID. Alle zijn standaarden die zich richten op identificatie van onderzoekers. In het Open Access innovatieproject stimuleert SURFmarket de implementatie van de auteursidentifier ORCID met een pilot project. (https://www.surf.nl/innovatieprojecten/open-access/identifiers-ten-behoeve-van-registratie-van-onderzoek.html)


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

De Universiteit Leiden vraagt ORCID identifiers voor hun onderzoekers aan en registreert deze in het HR-systeem. De ORCID identifiers worden uiteindelijk gebruikt in bijvoorbeeld het RIS.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderzoeksuitvoering, Onderzoekspublicatie, Informatielevering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Medewerker

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Onderzoeksinformatiesysteem