Onderzoeksobject

(HORA Bedrijfsobject)

Standaarden bij dit bedrijfsobject:

StandaardBeschrijving
CERIFCERIF is een Europese standaard voor het opslaan en uitwisselen van onderzoeksobjecten en hun relaties.
NL CERIFNL CERIF is een Nederlands toepassingsprofiel van de Europese CERIF standaard.
XBRL en DimensionsOrganisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.

Terug naar informatiemodel