Open Onderwijs API

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Open Onderwijs API

Beheerorganisatie: SURFnet

https://openonderwijsapi.nl/api/documentatie/


Werkingsgebied

Heeft werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Informatieontsluiting

Beschrijving

SURFnet werkt samen met hogeronderwijsinstellingen aan een standaard API: Open Onderwijs API. Een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Het dient als een interface tussen verschillende softwareapplicaties. Via deze API stellen onderwijsinstellingen handige informatie beschikbaar: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken. Ontwikkelaars integreren deze data vervolgens in nieuwe applicaties. Algemene informatie is te vinden op: https://openonderwijsapi.nl/


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Elke instelling kan een eigen API maken, maar zoiets kost veel tijd en geld. Dat kan simpeler. En daarom werkt SURFnet samen met hogeronderwijsinstellingen aan een standaard Open Onderwijs API.


Gebruiksadvies

Aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Hogeronderwijsinstellingen die onderwijsdata op een gestandaardiseerde manier willen ontsluiten, implementeren een eigen API die op de Open Onderwijs API standaard gebaseerd is.

Voordelen:

  • geen hoge kosten
  • snelle ontwikkeling
  • geen aparte apps per instelling
  • simpelere data-uitwisseling tussen instellingen
  • apps van derden zijn geschikt voor meerdere instellingen
  • veilige informatiedeling

In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Op https://openonderwijsapi.nl/community/best-practice/ wordt beschreven hoe de Open Onderwijs API gebruikt wordt door UvA en Zuyd Hogeschool.

De Universiteit Leiden past Open Onderwijs API toe in een project waarin een app voor studenten wordt gerealiseerd. Deze app maakt onderwijsaanbod, cijfers en (persoonlijk) rooster inzichtelijk, en maakt het mogelijk in te schrijven voor een vak.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Toetsing, Onderwijsuitvoering, Onderwijsontwikkeling, Roostering, Onderwijsplanning, Facilitair management

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Opleiding, Minor, Toetsresultaat, Deelnemer, Rooster, Lesgroep, Ruimte

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Digitaal toetssysteem, Learning management systeem, Studentinformatiesysteem, Roostersysteem, Facilitair systeem