SRU SRW

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Search/Retrieve Web Service (SRW)

Beheerorganisatie: Library of Congress

http://www.loc.gov/standards/sru/companionSpecs/srw.html


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Search queries

Beschrijving

SRU- Search/Retrieve via URL - is a standard XML-based protocol for search queries, utilizing CQL - Contextual Query Language - a standard syntax for representing queries.

SRW is a variation of SRU. Messages are conveyed from client to server, not by a URL, but instead using XML over HTTP via the W3C recommendation SOAP, which specifies how to wrap an XML message within an XML envelope. The SRW specification tries to adhere to the Web Services Interoperability recommendations.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Vormt een basis voor de Edustandaard-afspraak Metadata opvragen

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als niet relevant wordt gezien. Toch blijkt uit een survey uit 2017 dat verschillende instellingen deze standaard gebruiken.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

SRU SRW is gebaseerd op REST services, die mogelijk hun langste tijd gehad hebben en vervangen zullen worden door SPARQL endpoints.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Genoemde toepassingen zijn zoeken binnen databanken, het in beperkte mate (naast Z39.50) zoeken en uitwisselen van gegevens tussen bibliotheeksystemen, OCLC WorldCat en instellingsearch (Google appliance)

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Hogeschool Inholland
  • Universiteit Leiden
  • TU Delft
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
Metadata opvragen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Wetenschappelijke zoekmachine