Sjabloon:Creëer veld voor elementrelaties

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is de sjabloon Creëer veld voor elementrelaties. Deze sjabloon creëert op een formulier tabelrij met daarin een veld voor het definiëren van relaties van een bepaald type. '"`UNIQ--pre-00000000-QINU`"'