Sjabloon:Elementtyperelatie

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.


{{#elementtyperelation:
|Kennismodel=(Kennismodel waaronder het de eigenschappen worden toegekend; hier wordt niets mee gedaan, deze dient uitsluitend ter identificatie bij importeren van een kennismodel)
|Elementrelatie=(Type relatie)
|Eindpunten=(Kommagescheiden lijst met als "eindpunt" toegestane elementtypen)
|Vertrekpunt=(Elementtype dat als vertrekpunt van de relatie geldt, wordt gevuld met PAGENAME)
}}


Releasenotes

Versie: v0.91

  • [NEW][BCN] Kennismodel als eerste parameter toegevoegd.
  • [FIX][BCN] De eindpunten van een toegestane relatie zijn nu per stuk vastgelegd in plaats van gezamenlijk in een string. Daardoor is het nu mogelijk om veel meer toegestane eindpunten te hebben dan voorheen (was beperkt door de stringlimiet van 255 tekens, deze geldt nu niet meer).