Sjabloon:Kennismodel

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.


{{Kennismodel
|Kennismodelnaam=...
|Kennismodelbeschrijving=...
|Kennismodeldiagram=...
|Kennismodelimagemap=...
|Kennismodelisafhankelijkvan=...
}}


Releasenotes

Versie: v2.08

  • [FIX][BCY] Bij het weergeven van een nieuw aangemaakt kennismodel was soms het kennismodelID nog niet gezet. Dat is nu verholpen.

Versie: v2.03

  • [FIX][BCY] Bij weergeven van een kennismodeldiagram wordt nu eerst gecontroleerd of het corresponderende bestand is geüpload.

Versie: v2.00

  • [CHG][BCY] Kennismodeldiagram wordt nu kleiner weergegeven.
  • [CHG][BCY] De eigenschap Kennismodelbeschrijving wordt nu via #set gezet, zodat geavanceerde tekstopmaak mogelijk is.