StUF

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Standaard Uitwisselings Formaat (StUF)

Beheerorganisatie: VNG / KING

http://www.gemmaonline.nl/index.php/StUF Berichtenstandaard


Ptolu.png

Deze standaard komt voor op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Openbaar bestuur

Beschrijving

StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Opgenomen op pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien. Als reden werd opgegeven dat Studielink, vanuit de ho-sector, aangesloten is op de BRP.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Instellingen wisselen zelf niet rechtstreeks uit met de BRP, en ontvangen berichten in het Studielink-eigen uitwisselformaat. Instellingen hoeven daarom niet rechtstreeks gebruik te maken van StUF.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Studielink ontvangt gegevens uit de BRP. De ho-instellingen ontvangen hun gegevens van Studielink.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Managementinformatiesysteem