Standaardenorganisaties

Internationaal gezien worden relatief veel standaarden op het gebied van onderwijs ontwikkeld en beheerd door IMS Global Learning Consortium, een non-profit organisatie met leden uit verschillende landen, waaronder Blackboard en uit Nederland het College voor Toetsen en Examens en SURF. Een andere internationale organisatie op het gebied van standaarden is Advanced Distributed Learning(ADL), in het leven geroepen door de Amerikaanse overheid.

In Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut NEN, die Nederland vertegenwoordigt in ISO (International Organization for Standardization), actief op het gebied van standaarden en besteedt de Commissie Leertechnologie ook aandacht aan onderwijsstandaarden.

In 2006 heeft het kabinet het College en Forum Standaardisatie ingesteld ter bevordering van interoperabiliteit en het gebruik van open standaarden. De kern van het open-standaarden-beleid van het kabinet is het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe. Dit houdt in dat overheden en organisaties in de publieke sector bij de ontwikkeling, inkoop of aanbesteding van ICT-systemen en -diensten (>50.000 euro) de relevante open standaarden moeten toepassen die vermeld staan op de lijst van het Forum Standaardisatie.

Bureau Edustandaard, een samenwerking tussen SURF en Kennisnet, is verantwoordelijk voor het beheren van en adviseren over onderwijs- en onderzoekspecifieke standaarden en referentiearchitecturen voor de hele onderwijs- en onderzoeksketen.