URN-NBN

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Uniform Resource Names - National Bibliographic Number (URN-NBN)

Beheerorganisatie: Edustandaard

https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/urn/


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Identificatie

Beschrijving

Een unieke persistente identifier maakt het mogelijk voor systemen om informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel duurzaam te kunnen samenbrengen of uit elkaar halen. De persistente identifier die gebruikt wordt voor onderzoeksmateriaal en -metadata is de Uniform Resource Name. URN's verwijzen niet naar een fysieke plaats van een bestand op een server, maar naar een naam.

Het National Bibliographic Number [NBN] is een persistent identifier die dit mogelijk maakt. Specifiek voor URN:NBN:NL:UI ligt de nadruk op het identificeren van duurzaam toegankelijke onderzoeksresultaten in de vorm van publicaties en datasets.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

URN-NBN wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de uitwisseling van afstudeerscripties en output van lectoraten naar HBO kennisbank respectievelijk NARCIS. Een groot aantal hogescholen en universiteiten is onder een NBN-nummer geregistreerd (zie https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/informatie-infrastructuur-diensten-voor-bibliotheken/registration-agency-nbn/catalogus).


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderzoeksuitvoering, Onderzoekspublicatie, Informatielevering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Onderzoeksgegevens, Publicatie

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Onderzoeksgegevensbeheersysteem, Onderzoeksgegevensarchief, Onderzoekspublicatierepository, Bibliotheeksysteem