Webrichtlijnen

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Niet actueel
Actueel
Verouderd
Verouderd

Webrichtlijnen

Beheerorganisatie: Logius

http://versie2.webrichtlijnen.nl/


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Toegankelijkheid

Beschrijving

De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen en principes voor het toegankelijk maken van webcontent die onder uiteenlopende situaties te gebruiken moet zijn, uitwisselbaar en duurzaam is. Het volgen van deze richtlijnen en principes maakt content optimaal bruikbaar en toegankelijk voor mensen en systemen, waaronder gebruikers van uiteenlopende webapparaten, besturingssystemen en hulptechnologieën. De Webrichtlijnen versie 2 biedt een technologieonafhankelijke standaard die toepassing van verschillende technologieën toestaat en die is voorbereid op toekomstige technologieën.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is niet relevant voor het ho
Relevant
Is niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.

De Webrichtlijnen zijn opgevolgd door Digitoegankelijk


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

De Webrichtlijnen zijn opgevolgd door Digitoegankelijk


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

De W3C-richtlijnen zijn bekend en worden waar mogelijk geïmplementeerd. Er wordt in ieder geval rekening meegehouden ([1]).

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Utrecht
  • Hogeschool Inholland
  • Universiteit Leiden
  • TU Delft
  • De Haagse Hogeschool

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
Digitoegankelijk


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
geen