Afspelen educatieve content

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 29 dec 2017 om 14:44 (Uit survey blijkt gebruik van deze standaard in LMS)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Afspelen educatieve content

Beheerorganisatie: Edustandaard

https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/afspelen-educatieve-content/


Werkingsgebied

Heeft werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Educatieve content

Beschrijving

Een leerling krijgt via zijn afspeelomgeving (elektronische leeromgeving of leermanagementsysteem) educatieve content aangeboden op basis van zijn leerplan en vorderingen. Tijdens het gebruik (afspelen) van deze educatieve content (digitaal leermateriaal) kan informatie over de leerling en zijn voortgang uitgewisseld worden tussen de content en de afspeelomgeving. Hierdoor is het onder andere mogelijk gegevens over het gebruik van het materiaal, zoals toetsscores en doorlooptijden, in de afspeelomgeving op te slaan. Dit wordt ondersteund door de afspraak 'Afspelen van educatieve content'.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.


Gebruiksadvies

Aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

De afspraak geeft ontwikkelaars van en applicaties voor digitaal leermateriaal houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties ten behoeve van uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid. Ook geeft de afspraak ontwikkelaars van afspeelomgevingen houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties voor deze leeromgeving. Verder maakt afspraak mogelijk dat het leermateriaal zonder problemen in diverse afspeelomgevingen kan worden afgespeeld.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Twente
  • Hogeschool Inholland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • TU Delft
  • Aeres Hogeschool

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Deze standaard wordt vooral toegepast binnen de digitale leeromgeving (ELO, LMS). Een aantal instellingen plaatst de kanttekening dat zij vooral gebruik maken van SCORM, en niet zozeer van deze Nederlandse variant daarop.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
Content packaging, SCORM

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderwijsuitvoering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Leermateriaal, Leeractiviteit

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Educatieve applicatie, Learning management systeem