Digikoppeling

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 30 dec 2017 om 15:09
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Digikoppeling

Beheerorganisatie: Logius

https://www.logius.nl/standaarden/digikoppeling/architectuur-en-koppelvlakstandaarden/


Ptolu.png

Deze standaard komt voor op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Technische interoperabiliteit

Beschrijving

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Met één Digikoppeling-implementatie in uw eigen ICT-omgeving kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld basisregistraties, het Omgevingsloket of Digilevering.

Zowel overheidsorganisaties als particuliere organisaties met een publieke taak kunnen Digikoppeling gebruiken.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Digikoppeling biedt koppelvlakstandaarden voor gegevensuitwisseling met de overheid. Het is de basis voor de Edukoppeling Transactiestandaard

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als niet relevant wordt gezien, omdat voor het onderwijs Edukoppeling beschikbaar is. In een survey uit 2017 is door een aantal universiteiten aangegeven dat deze standaard wordt toegepast.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Onbekend
OnbekendIn gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Een beperkt aantal universiteiten heeft aangegeven hiervan gebruik te maken.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Utrecht
  • Open Universiteit
  • TU Delft

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
Edukoppeling Transactiestandaard

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Informatie en Technologie management

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
geen