Eigenschap:HORA Bedrijfsobject

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Pagina
Geldige waarden
:
Instelling, Organisatieonderdeel, Doelstelling, Indicator, Beleidsuitgangspunt, Architectuur, Plan, Resultaat, Opleiding, Minor, Onderwijseenheid, Onderwijsprogramma, Leermateriaal, Toetsmateriaal, Leergroep, Deelnemer, Examenprogramma, Leeractiviteit, Stage/afstudeerorganisatie, Stage/afstudeeropdracht, Stage/afstudeeractiviteit, Werkproduct, Toetsactiviteit, Toetsresultaat, Onderwijseenheidresultaat, Competentie (deelnemer), Subsidieprogramma, Subsidieovereenkomst, Samenwerkingsverband, Onderzoek, Onderzoeksobject, Publicatie, Onderzoeksgegevens, Promotieonderzoek, Proefschrift, Onderzoeker, Octrooi, Prospect, Campagne, Onderwijsovereenkomst, Onderwijseenheiduitvoering, Onderwijseenheiddeelname, Onderwijsactiviteit, Lesgroep, Rooster, Inzetplanning, Waardedocument, Publicatie, Werk, Expressie, Manifestatie, Item, Uitleen, Organisatie, Individu, Contact, Alumnus, Melding, Werkorder, Medewerker, Formatieplaats, Dienstbetrekking, Werkactiviteit, Beoordeling, Competentie (medewerker), Inkomende betaling, Uitgaande betaling, Journaalpost, Activum, Kostenplaats, Vordering, Verplichting, Begroting, Leverancier, Inkoopcontract, Bedrijfseis, Gebouw, Ruimte, Voorwerp, Configuratieitem, Applicatie, Systeemsoftware, Apparaat
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Checkboxes
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
The request is being processed and may take a moment. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_wpg", "allowed_values": [ "Instelling", "Organisatieonderdeel", "Doelstelling", "Indicator", "Beleidsuitgangspunt", "Architectuur", "Plan", "Resultaat", "Opleiding", "Minor", "Onderwijseenheid", "Onderwijsprogramma", "Leermateriaal", "Toetsmateriaal", "Leergroep", "Deelnemer", "Examenprogramma", "Leeractiviteit", "Stage/afstudeerorganisatie", "Stage/afstudeeropdracht", "Stage/afstudeeractiviteit", "Werkproduct", "Toetsactiviteit", "Toetsresultaat", "Onderwijseenheidresultaat", "Competentie (deelnemer)", "Subsidieprogramma", "Subsidieovereenkomst", "Samenwerkingsverband", "Onderzoek", "Onderzoeksobject", "Publicatie", "Onderzoeksgegevens", "Promotieonderzoek", "Proefschrift", "Onderzoeker", "Octrooi", "Prospect", "Campagne", "Onderwijsovereenkomst", "Onderwijseenheiduitvoering", "Onderwijseenheiddeelname", "Onderwijsactiviteit", "Lesgroep", "Rooster", "Inzetplanning", "Waardedocument", "Werk", "Expressie", "Manifestatie", "Item", "Uitleen", "Organisatie", "Individu", "Contact", "Alumnus", "Melding", "Werkorder", "Medewerker", "Formatieplaats", "Dienstbetrekking", "Werkactiviteit", "Beoordeling", "Competentie (medewerker)", "Inkomende betaling", "Uitgaande betaling", "Journaalpost", "Activum", "Kostenplaats", "Vordering", "Verplichting", "Begroting", "Leverancier", "Inkoopcontract", "Bedrijfseis", "Gebouw", "Ruimte", "Voorwerp", "Configuratieitem", "Applicatie", "Systeemsoftware", "Apparaat" ] } }