Eigenschap:HORA Bedrijfsobject

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 8 okt 2020 om 19:37 (SmartCore migration to v3.0.0)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Pagina
Geldige waarden
:
Instelling, Organisatieonderdeel, Doelstelling, Indicator, Beleidsuitgangspunt, Architectuur, Plan, Resultaat, Opleiding, Minor, Onderwijseenheid, Onderwijsprogramma, Leermateriaal, Toetsmateriaal, Leergroep, Deelnemer, Examenprogramma, Leeractiviteit, Stage/afstudeerorganisatie, Stage/afstudeeropdracht, Stage/afstudeeractiviteit, Werkproduct, Toetsactiviteit, Toetsresultaat, Onderwijseenheidresultaat, Competentie (deelnemer), Subsidieprogramma, Subsidieovereenkomst, Samenwerkingsverband, Onderzoek, Onderzoeksobject, Publicatie, Onderzoeksgegevens, Promotieonderzoek, Proefschrift, Onderzoeker, Octrooi, Prospect, Campagne, Onderwijsovereenkomst, Onderwijseenheiduitvoering, Onderwijseenheiddeelname, Onderwijsactiviteit, Lesgroep, Rooster, Inzetplanning, Waardedocument, Publicatie, Werk, Expressie, Manifestatie, Item, Uitleen, Organisatie, Individu, Contact, Alumnus, Melding, Werkorder, Medewerker, Formatieplaats, Dienstbetrekking, Werkactiviteit, Beoordeling, Competentie (medewerker), Inkomende betaling, Uitgaande betaling, Journaalpost, Activum, Kostenplaats, Vordering, Verplichting, Begroting, Leverancier, Inkoopcontract, Bedrijfseis, Gebouw, Ruimte, Voorwerp, Configuratieitem, Applicatie, Systeemsoftware, Apparaat
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Checkboxes
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_wpg", "allowed_values": [ "Instelling", "Organisatieonderdeel", "Doelstelling", "Indicator", "Beleidsuitgangspunt", "Architectuur", "Plan", "Resultaat", "Opleiding", "Minor", "Onderwijseenheid", "Onderwijsprogramma", "Leermateriaal", "Toetsmateriaal", "Leergroep", "Deelnemer", "Examenprogramma", "Leeractiviteit", "Stage/afstudeerorganisatie", "Stage/afstudeeropdracht", "Stage/afstudeeractiviteit", "Werkproduct", "Toetsactiviteit", "Toetsresultaat", "Onderwijseenheidresultaat", "Competentie (deelnemer)", "Subsidieprogramma", "Subsidieovereenkomst", "Samenwerkingsverband", "Onderzoek", "Onderzoeksobject", "Publicatie", "Onderzoeksgegevens", "Promotieonderzoek", "Proefschrift", "Onderzoeker", "Octrooi", "Prospect", "Campagne", "Onderwijsovereenkomst", "Onderwijseenheiduitvoering", "Onderwijseenheiddeelname", "Onderwijsactiviteit", "Lesgroep", "Rooster", "Inzetplanning", "Waardedocument", "Werk", "Expressie", "Manifestatie", "Item", "Uitleen", "Organisatie", "Individu", "Contact", "Alumnus", "Melding", "Werkorder", "Medewerker", "Formatieplaats", "Dienstbetrekking", "Werkactiviteit", "Beoordeling", "Competentie (medewerker)", "Inkomende betaling", "Uitgaande betaling", "Journaalpost", "Activum", "Kostenplaats", "Vordering", "Verplichting", "Begroting", "Leverancier", "Inkoopcontract", "Bedrijfseis", "Gebouw", "Ruimte", "Voorwerp", "Configuratieitem", "Applicatie", "Systeemsoftware", "Apparaat" ] } }