Eigenschap:Toelichting gebruik

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 22 pages using this property.
R
Deze nog jonge standaard wordt nog maar beperkt actief gebruikt. Instellingen geven aan [[ResouceSync]] als mogelijke opvolger van [[OAI-PMH]] te zien. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Universiteit Utrecht</li><li>Universiteit Twente</li><li>TU Delft</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
S
SAML vormt de basis voor SURFconext (https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfconext/index.html) SURFconext is een samsnwerkingsinfrasutrctuur die een aantal bouwstenen voor online samenwerking met elkaar verbindt. Die bouwstenen zijn: * dienst voor federatieve authenticatie (SURFfederatie) * dienst voor groepsbeheer (SURFteams) * diensten voor sociale netwerken (bijv. Linkedin) * cloudapplicaties van verschillende aanbieders. Op SURFnet aangesloten instellingen kunnen als identity provider aansluiten op SURFfederatie. [https://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Bijeenkomsten/Standaardisatieraad/23-01_meting-open-standaardenbeleid-onderwijs.pdf]  +
Genoemde toepassingen zijn online onderwijs, het afspelen van onderwijsmateriaal van uitgevers in de leeromgeving en gegevensuitwisseling tussen LMS en andere applicaties en plugins. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Universiteit Utrecht</li><li>TU Eindhoven</li><li>Universiteit Twente</li><li>Hogeschool Inholland</li><li>Vrije Universiteit Amsterdam</li><li>Open Universiteit</li><li>TU Delft</li><li>Aeres Hogeschool</li><li>De Haagse Hogeschool</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Hogeschool Inholland</li><li>Universiteit Utrecht</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
SURFnet ondersteunt in [https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfmailfilter/index.html SURFmailfilter] voor inkomende e-mail STARTTLS, SPF, DKIM en DMARC.  +
Genoemde toepassingen zijn zoeken binnen databanken, het in beperkte mate (naast Z39.50) zoeken en uitwisselen van gegevens tussen bibliotheeksystemen, OCLC WorldCat en instellingsearch (Google appliance) De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Hogeschool Inholland</li><li>Universiteit Leiden</li><li>TU Delft</li><li>Erasmus Universiteit Rotterdam</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
SURFnet ondersteunt in [https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfmailfilter/index.html SURFmailfilter] voor inkomende e-mail STARTTLS, SPF, DKIM en DMARC.  +
Genoemd als toepassing is afvalverwijdering. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>TU Delft</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Universiteit Utrecht</li><li>Universiteit van Amsterdam</li><li>Universiteit Twente</li><li>Erasmus Universiteit Rotterdam</li><li>Aeres Hogeschool</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Hogeschool Inholland</li><li>Universiteit Utrecht</li><li>Vrije Universiteit Amsterdam</li><li>TU Delft</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>TU Delft</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
Studielink ontvangt gegevens uit de BRP. De ho-instellingen ontvangen hun gegevens van Studielink.  +
T
In gebruik bij alle instellingen van het Hoger Onderwijs. Certificaten zijn een belangrijk hulpmiddel bij een goede ICT-beveiliging. Een certificaat zorgt namelijk voor versleuteling van de informatie tussen webserver en browser. De browser weet via een certificaat bovendien dat hij met de juiste server communiceert  +
U
Als toepassingen worden genoemd toekomstige ontwikkelingen IAM en het in de toekomst aansluiten op ontwikkelingen rond privacy. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Universiteit Utrecht</li><li>Hogeschool Inholland</li><li>De Haagse Hogeschool</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
Als toepassingen worden genoemd publicaties via de bibliotheek en onderdeel van research datamanagement-oplossingen zoals Dataverse. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Hogeschool Inholland</li><li>Universiteit Leiden</li><li>Erasmus Universiteit Rotterdam</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
URN-NBN wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de uitwisseling van afstudeerscripties en output van lectoraten naar HBO kennisbank respectievelijk NARCIS. Een groot aantal hogescholen en universiteiten is onder een NBN-nummer geregistreerd (zie https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/informatie-infrastructuur-diensten-voor-bibliotheken/registration-agency-nbn/catalogus).  +
Een genoemde toepassing is integratie tussen de digitale leeromgeving en bronsystemen. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Erasmus Universiteit Rotterdam</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
V
SURFconext ondersteunt op dit moment VOOT versie 1.0  +
W
Eduroam maakt gebruik van WPA2 Enterprise.  +
De W3C-richtlijnen zijn bekend en worden waar mogelijk geïmplementeerd. Er wordt in ieder geval rekening meegehouden ([https://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Bijeenkomsten/Standaardisatieraad/23-01_meting-open-standaardenbeleid-onderwijs.pdf]). De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Universiteit Utrecht</li><li>Hogeschool Inholland</li><li>Universiteit Leiden</li><li>TU Delft</li><li>De Haagse Hogeschool</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
X
Genoemde toepassingen zijn o.a. het analyseren van het gebruik van interactieve video's. Instellingen geven aan plannen te hebben op het gebied van learning analytics en daarbij zowel naar [[XAPI]] als naar [[Caliper]] te kijken. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Universiteit Twente</li><li>Hogeschool Inholland</li><li>Vrije Universiteit Amsterdam</li><li>Open Universiteit</li><li>Universiteit Leiden</li><li>Erasmus Universiteit Rotterdam</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +
Genoemd als toepassing is de aanlevering van de jaarrekening aan het ministerie. De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard: <ul> <li>Hogeschool Inholland</li><li>Universiteit Utrecht</li><li>Erasmus Universiteit Rotterdam</li> </ul> Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.  +