Eigenschap:Toelichting gebruiksadvies

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 11 pages using this property.
S
Het is noodzakelijk deze up-to-date standaarden voor e-mailbeveiliging breed in te voeren, want het werkt alleen als alle betrokken partijen deze standaarden doorvoeren.  +
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.  +
Instellingen wisselen zelf niet rechtstreeks uit met de BRP, en ontvangen berichten in het Studielink-eigen uitwisselformaat. Instellingen hoeven daarom niet rechtstreeks gebruik te maken van StUF.  +
T
Het TLS protocol is onderdeel van servercertificaten die door de dienst SURFcertificaten worden aangeboden. https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfcertificaten/index.html  +
U
Nu al zorgt SURFconext ervoor dat de instellingen die de identiteiten uitgeven (identity providers) alleen maar met SURFconext hoeven te koppelen, en niet met alle dienstenproviders. Een groot voordeel hiervan is dat de studenten hun wachtwoord niet bij de dienstenaanbieders hoeven te gebruiken. Indien SURFnet en de instellingen kiezen voor het invoeren van een centrale identiteit betekent dit dat de architectuur van SURFconext wordt uitgebreid, en meer taken van de instelling zal overnemen. Een belangrijk verschil zal zijn dat ook de authenticatie plaatsvindt binnen SURFconext, en niet meer binnen de instelling zoals nu het geval is. Er zitten natuurlijk ook nadelen en risico's aan een centrale architectuur. SURFnet zal in 2016 onderzoeken of er voldoende draagvlak is bij de instellingen, wat de mogelijke aanpakken zijn en wat de kosten en juridische consequenties zijn.  +
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.  +
Edustandaard-afspraak met werkingsgebied ho.  +
Edustandaard-afspraak, maar niet (langer) met werkingsgebied ho.  +
V
Als een organisatie in SURFconext groepen wil hergebruiken die de organisatie zelf definieert en beheert, dan wordt de organisatie gezien als een externe groupprovider. Er moet dan naast een koppeling voor individuele gebruikers ook een koppeling voor groepen gemaakt worden met SURFconext met behulp van het VOOT-protocol.  +
W
De Webrichtlijnen zijn opgevolgd door [[Digitoegankelijk]]  +
X
XAPI en [[Caliper Analytics]] gaan momenteel redelijk gelijk op als mogelijke standaard voor learning analytics. Leveranciers maken nu vaak de keuze, waardoor het risico bestaat dat er uiteindelijk twee concurrerende standaarden naast elkaar bestaan in het ho-landschap.  +