ICalendar

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 30 dec 2017 om 15:37
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)

Beheerorganisatie: IETF

http://tools.ietf.org/html/rfc2445


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Rooster en agenda

Beschrijving

De iCalendar specificatie legt een formaat vast voor het uitwisselen van kalender en planningsinformatie over het internet tussen systemen die deze informatie kunnen verwerken. In de standaard is vastgelegd welke informatie er uitgewisselde kan en moet worden, denk hierbij aan de data, tijdstippen, genodigden etc.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

iCalendar is een formaat voor het uitwisselen van rooster- of agendagegevens, zoals een vergaderverzoek of taken. Er is altijd ondersteunende software nodig om de gegevens te kunnen gebruiken, zoals een e-mailprogramma of digitale agenda.

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Onbekend
OnbekendIn gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Genoemde toepassingen zijn het beschikbaar stellen van agenda-items vanuit onderwijsroosters, uitwisseling van roosterinformatie, het beschikbaar stellen van een persoonlijk rooster voor studenten en docenten en uitwisseling van afspraken met externen.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • TU Eindhoven
  • Universiteit Twente
  • Hogeschool Inholland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Open Universiteit
  • Universiteit Leiden
  • TU Delft
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • De Haagse Hogeschool

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Roostering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Onderwijsactiviteit, Rooster

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Roostersysteem