IMS LIS

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 29 dec 2017 om 16:03
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Learning Information Services (LIS)

Beheerorganisatie: IMS Global

https://www.imsglobal.org/lis/index.html


Werkingsgebied

Heeft werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Studentinformatie

Beschrijving

Om digitale leerlinggegevens en leerresultaten goed uit te kunnen wisselen is het noodzakelijk om afspraken te maken over welke informatie precies wordt uitgewisseld en hoe. Eén van de internationale standaarden hiervoor is LIS (Learning Information Services). Dit is een zeer uitgebreide en complexe standaard voor de uitwisseling van leerlinggegevens, groepsgegevens, cursusgegevens en leerresultaten. LIS beschrijft zowel de data (het datamodel) als de manier van overdracht.

De OneRoster-standaard is een subset van de LIS-standaard, die zich concentreert op rooster- en cijferinformatie.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

LIS is van belang als je bijvoorbeeld een studentinformatiesysteem wil koppelen aan een learningmanagementsysteem.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Onbekend
OnbekendIn gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Genoemde toepassingen zijn uitwisseling van gegevens van SIS naar digitaal toetssysteen, uitwisseling tussen plugins en LMS, en uitwisseling van gegevens met een centrale datastore.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • TU Eindhoven
  • Universiteit Twente
  • Hogeschool Inholland
  • Universiteit Leiden
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
IMS CPS, OneRoster

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Toetsing, Onderwijsuitvoering, Inschrijving, Diplomering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Toetsresultaat, Leergroep, Deelnemer, Onderwijseenheidresultaat

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Digitaal toetssysteem, Learning management systeem, Studentinformatiesysteem