IMS QTI

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 29 dec 2017 om 16:08
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Question & Test Interoperability (QTI)

Beheerorganisatie: IMS Global

http://www.imsglobal.org/question/index.html


Werkingsgebied

Heeft werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Toetsen en examineren

Beschrijving

QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Is een basis voor diverse toetsuitwisselstandaarden.

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

QTI 2.1 is een uitgebreide leertechnologie-afspraak. Daarom is het voor leveranciers lastig om de heled afspraak te implementeren. Op dit moment is de belangrijkste beperking van de QTI-afspraak daarom de beperkte ondersteuning door systemen en applicaties.

Binnen Edustandaard, een initiatief van SURF en Kennisnet, is een afspraak Uitwisselformaat Toetsmateriaal (NLQTI) opgesteld met als doel om, via het beperken van de toegestane opties en vrijheidsgraden, een eenvoudigere implementatie van QTI mogelijk te maken.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Er is geen zicht op het exacte gebruik van IMS QTI bij uitgevers. Van een aantal grotere uitgevers, zoals Pearson en ETS is bekend dat zij versies van de afspraak gebruiken in hun interne systemen voor het opslaan van toetsmaterialen. Deze content wordt dan niet rechtstreeks aan eindgebruikers beschikbaar gesteld, maar verwerkt in boeken en onderwijsmethoden. Er zijn echter geen getallen beschikbaar over de aantallen toetsvragen waar het dan om gaat.

Duidelijk is dat het zichtbare gebruik van IMS QTI in de praktijk op dit moment laag is. Er zijn geen robuuste open source of commerciële systemen te koop waarmee materialen gemaakt, bewerkt en gepresenteerd kunnen worden die volledig aan de QTI-standaard voldoen.

(uit QTI in het Nederlandse Hoger Onderwijs)

Een experiment binnen Saxion om toetsdata (toetsvragen én resultaten) uit te wisselen tussen Surpass en Remindo (beide QTI-compliant) leidde tot de conclusie dat er nog heel veel werk moet worden verzet om dit mogelijk te maken. Automatiseren zou aan beide kanten een forse programmeerinspanning vragen. De problematiek wordt ook bij IMS (h)erkend. Daarom is nu een werkgroep bezig om stappen te zetten om te komen tot QTI3.0, wat een 'plug&play' standaard zou moeten worden zoals LTI1.1 nu al werkt. De verwachting is dat het nog wel vele jaren zal duren voordat het zover is.

Instellingen noemden de volgende toepassingen: migratieprojecten (van systeem X naar systeem Y), uitwisseling van toetsen binnen het digitaal toetssysteem, en het overzetten van vragen tussen toetssystemen.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Utrecht
  • TU Eindhoven
  • Universiteit Twente
  • Hogeschool Inholland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Open Universiteit
  • TU Delft
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Aeres Hogeschool

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
Dutch Exam Profile, IMS APIP, NLQTI

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Toetsing

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Toetsmateriaal, Toetsactiviteit, Toetsresultaat

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Digitaal toetssysteem, Educatieve applicatie, Learning management systeem


Zie ook