ISNI

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 29 dec 2017 om 17:01
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

International Standard Name Identifier (ISO 27729) (ISNI)

Beheerorganisatie: ISO

http://www.isni.org/


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Identificatie

Beschrijving

ISNI is het ISO-gecertificeerde wereldwijde standaardnummer voor het identificeren van miljoenen auteurs, artiesten en andere personen die bijdragen leveren aan creatieve werken en die actief zijn in de distributie daarvan, waaronder onderzoekers, uitvinders, schrijvers, kunstenaars, producenten, uitgevers, en nog veel meer.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Wereldwijde standaard op het gebied van identificatie van onderzoekers

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Er leven bij ho-instellingen nog veel vragen over de verhouding tussen ISNI, DAI en ORCID. Alle zijn standaarden die zich richten op identificatie van onderzoekers. In het Open Access innovatieproject stimuleert SURFmarket de implementatie van de auteursidentifier ORCID met een pilot project. (https://www.surf.nl/innovatieprojecten/open-access/identifiers-ten-behoeve-van-registratie-van-onderzoek.html)


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Instellingen geven aan deze standaard toe te passen binnen onderzoeksinformatie- en bibliotheeksystemen, voor o.a. het beschrijven van wetenschappelijke publicaties. ISNI zal in de toekomst ingezet worden als vervanger van DAI. Aan landelijke invoering wordt gewerkt in overleg met Koninklijke Bibliotheek, Universiteitsbibliotheken en DANS Narcis.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Utrecht
  • TU Eindhoven
  • Universiteit van Amsterdam
  • Hogeschool Inholland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Universiteit Leiden
  • TU Delft
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases
geen


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
DAI

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Individu

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Bibliotheeksysteem, Onderzoeksinformatiesysteem