OData

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 30 dec 2017 om 15:48
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Open Data Protocol (Odata)

Beheerorganisatie: OASIS

http://www.odata.org/


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Informatieontsluiting

Beschrijving

Open Data Protocol (OData) is een open protocol voor het ontwikkelen en de integratie van REST API's. Via deze API wordt data in databases, content management systemen en websites ontsloten voor applicaties van derden.

REST is een architectuurstandaard waarbij client en server van elkaar gescheiden worden. Een systeem wordt beter schaalbaar, omdat het opgebouwd is uit losse elementen die met elkaar communiceren via HTTP en JSON.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Relevant voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Onbekend
OnbekendIn gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Genoemde toepassingen zijn diverse integraties en uitwisselingen (services, datakoppelingen) met bijvoorbeeld SAP en Office365.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Utrecht
  • Hogeschool Inholland
  • TU Delft
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • De Haagse Hogeschool

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Informatie en Technologie management

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
geen