Standaarden waarvan gebruik binnen ho onbekend is

Geb-nee-off.png
Niet in
gebruik
Geb-onbekend.png
Gebruik
onbekend
Geb-ja-off.png
In
gebruik

Van de volgende standaarden is het gebruik binnen het ho onbekend:

StandaardToelichting gebruik
Ades Baseline Profiles
Aquo-standaard
BWB
CIFER API
Certificeringsschema ROSA
Dutch Exam Profile
EDEXML
EML NL
IMS Thin CCWordt gebruikt in uitwisseling leermiddelen tussen uitgever en opleidingen.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Hogeschool Inholland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • TU Delft
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.
IWB CFF
JCDR
OWMS
OneRoster
SIKB0101
SIKB0102
SKOS
VISI
WDO Datamodel