Eigenschap:Beheerorganisatie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Informatiehuis Water  +
B
Juriconnect  +
C
euroCRIS  +
TIER-Data Structures and APIs Working Group  +
OASIS  +
IMS Global  +
Edustandaard  +
Edustandaard  +
Edustandaard  +
D
SURF  +
IETF  +
IETF  +
IETF  +
ISO  +
Logius  +