DMARC

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC)

Beheerorganisatie: IETF

https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/dmarc


Werkingsgebied

Heeft niet werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Veilige e-mail

Beschrijving

DMARC maakt het mogelijk om beleid in te stellen over de manier hoe een e-mailprovider om moet gaan met e-mail waarvan niet kan worden vastgesteld dat deze afkomstig is van het vermelde afzenderdomein. Hierdoor kunnen organisaties voorkomen dat anderen e-mails versturen namens het e-maildomein van de organisatie. Het gebruik van DMARC kan daarmee ingezet worden voor het verminderen en/of voorkomen van misbruik van de domeinnaam middels e-mail. Ook kan door het gebruik van de standaard worden voorkomen dat e-mailmailingen door e-mailproviders onterecht voor spam worden aangezien.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Maakt onderdeel uit van de standaarden voor veilige e-mail


Gebruiksadvies

Aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Het is noodzakelijk deze up-to-date standaarden voor e-mailbeveiliging breed in te voeren, want het werkt alleen als alle betrokken partijen deze standaarden doorvoeren.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

SURFnet ondersteunt in SURFmailfilter voor inkomende e-mail STARTTLS, SPF, DKIM en DMARC.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
geen

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
E-mail systeem