Niet langer relevante standaarden

Rel-irrelevant-uit.png
Irrelevant
Rel-mogelijk-uit.png
Mogelijk
relevant
Rel-relevant-uit.png
Relevant
Rel-nietlanger.png
Niet langer
relevant

Van de volgende standaarden is vastgesteld dat deze niet langer relevant zijn voor het hoger onderwijs.

 Toelichting relevantie
WebrichtlijnenIn een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien. De Webrichtlijnen zijn opgevolgd door Digitoegankelijk