Eigenschap:Lifecyclestatus

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
In ontwikkeling, Actueel, Verouderd
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Actueel
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Actueel  +
B
Actueel  +
C
Actueel  +
In ontwikkeling  +
Actueel  +
Actueel  +
In ontwikkeling  +
Actueel  +
D
Actueel  +
Actueel  +
Actueel  +
Actueel  +
Actueel  +
Actueel  +
Actueel  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "In ontwikkeling", "Actueel", "Verouderd" ] } }