SCORM

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Sharable Content Object Reference Model (SCORM)

Beheerorganisatie: ADL

http://scorm.com/scorm-explained/business-of-scorm/scorm-versions/


Werkingsgebied

Heeft werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Educatieve content

Beschrijving

Om digitaal lesmateriaal goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat het kan worden afgespeeld en dat gegevens uitgewisseld kunnen worden. SCORM is een verzameling afspraken die hierop gericht is. Het uitgangspunt van SCORM was dat online leren - voorgeprogrammeerd in een speciale afspeelomgeving van het leermateriaal - via een webbrowser plaatsvindt. Maar online leren vindt inmiddels plaats op allerlei verschillende (mobiele) apparaten die onderling via internet zijn verbonden.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Vormt de basis voor de Edustandaard-afspraak Afspelen educatieve content.

Relevant voor de digitale leeromgeving, voor het importeren van learning content.

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.

Nu wordt nog veel learning content door individuele ho-instellingen zelf gemaakt. Wanneer dit zou verschuiven naar een model waarin meer content door ho-instellingen gezamenlijk wordt gemaakt, wordt deze standaard des te relevanter.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Niet onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Onbekend
OnbekendIn gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Genoemde toepassingen zijn online onderwijs, het afspelen van onderwijsmateriaal van uitgevers in de leeromgeving en gegevensuitwisseling tussen LMS en andere applicaties en plugins.

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Utrecht
  • TU Eindhoven
  • Universiteit Twente
  • Hogeschool Inholland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Open Universiteit
  • TU Delft
  • Aeres Hogeschool
  • De Haagse Hogeschool

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
Afspelen educatieve content

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderwijsuitvoering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Leermateriaal, Leeractiviteit

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Educatieve applicatie