IMS LTI

Versie door Mdejong (overleg | bijdragen) op 21 jun 2021 om 19:30
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

Learning Tools Interoperability (LTI)

Beheerorganisatie: IMS Global

https://www.imsglobal.org/activity/learning-tools-interoperability


Werkingsgebied

Heeft werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Educatieve content

Beschrijving

IMS LTI kan gebruikt worden als een eenvoudig te implementeren koppeling tussen onderwijssystemen en kan een alternatief zijn voor het gebruik van IMS QTI. Echter, het verzorgt slechts de koppeling en biedt geen ondersteuning voor het daadwerkelijk exporteren en uitwisselen van de toetsitems en toetsen zoals dat met IMS QTI kan. Ook is de uitwisseling van de toetsresultaten tussen toetssystemen en de leeromgeving in de meeste gevallen nog zeer beperkt. De basisversie van IMS LTI biedt er geen ondersteuning voor en in andere gevallen blijft het beperkt tot alleen het cijfer/resultaat van de toets.


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Recent is er meer aandacht gekomen voor het gebruik van IMS LTI als alternatief voor het gebruik van IMS QTI. In de whitepaper QTI in het Nederlands hoger onderwijs is geconstateerd dat de implementatie van IMS QTI 2.1 niet eenvoudig is en dat de adoptie ervan niet snel loopt. Op een aantal plaatsen wordt nu IMS LTI onderzocht of gebruikt als alternatief voor IMS QTI.

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Op een aantal plaatsen wordt IMS LTI gebruikt of onderzocht als alternatief voor IMS QTI.

Bij de keuze van tools is het met name relevant welke versie van LTI wordt ingezet. Vanaf april 2019 heeft IMS voor LTI versie 1.3 en LTI Advantages set van services gepubliceerd. Daarom is het advies bij nieuwe implementaties te kiezen voor LTI 1.3 of LTI Advantage. Na 30 juni 2021 wordt geen certificering van andere versies van LTI uitgevoerd en zal na 30 juni 2022 de support op de andere versies komen te vervallen. (Let op: dit geldt ook voor LTI 2.0)

Conformiteit met de standaard is een aandachtspunt. Leveranciers hanteren soms een eigen interpretatie van wat wel of niet conform LTI is. De IMS conformance lijst toont voor alle IMS-standaarden welke producten de standaard bewezen geïmplementeerd hebben.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

Er wordt op verschillende plaatsen geëxperimenteerd met de LTI-mogelijkheden van Moodle, waarbij Moodle zowel als Tool Consumer en als Tool Provider ingezet wordt. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) gebruikt Moodle als LTItoolprovider om een aantal cursussen te ontsluiten voor hun klanten. Zij kunnen die cursus dan in hun eigen leeromgeving (hoeft geen Moodle te zijn) ontsluiten zonder dat IVM aparte accounts in Moodle hoeft aan te maken van de cursisten.

TWIST (Testen WISkunde Toetsen) is een van de pilots die in het kader van de subsidieregeling ‘Gezamenlijk gebruik van toetssoftware in de cloud’, onderdeel van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren van SURF. Het experiment heeft een gedeelte van de wiskundeopgaven uit de ONBETWIST-database van de TU/e overgezet naar de clouddienst van SOWISO en ontsloten via IMS LTI. Conclusies vanuit het experiment zijn:

  • De ontsluiting van de SOWISO-omgeving (in Moodle ) via LTI is eenvoudig en snel te realiseren.
  • Integratie van het platform met de leeromgeving via LTI levert geen problemen op.

Om studenten vanuit de op Moodle gebaseerde TU/e-leeromgeving Oncourse toegang te geven tot de SOWISO-toetsen werd gebruik gemaakt van de door SOWISO ondersteunde LTI-standaard. Binnen Oncourse installeerde en activeerde de beheerder van de leeromgeving de LTI-plug-in. Vervolgens kon de docent, met behulp van een van SOWISO ontvangen geheime sleutel, binnen Oncourse eenvoudig een link aanleggen naar de SOWISO-toetsen. De toetsen waren hiermee geïntegreerd in Oncourse. Studenten konden nu zonder extra login gebruik maken van de toetsen en hun resultaten werden opgenomen in de cijferlijsten van Oncourse.

  • De studenten hebben vanuit de leeromgeving van hun instelling gebruik gemaakt van de toetssoftware en de resultaten waren direct beschikbaar binnen de leeromgeving.
  • Nadeel is dat aan de leeromgeving per opgave slechts 1 cijfer doorgegeven kan worden (dat is dus beperkt).

De Universiteit Leiden gebruikt IMS LTI voor de integratie van Blackboard en Pitch2Peer.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
geen

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderwijsuitvoering

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Toetsresultaat

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Educatieve applicatie, Learning content management systeem, Learning management systeem


Zie ook