IEEE LOM

Lifecyclestatus
Niet in ontwikkeling
In
ontwikkeling
Actueel
Actueel
Niet verouderd
Verouderd

1484.12.1 - IEEE Standard for Learning Object Metadata (IEEE LOM)

Beheerorganisatie: IEEE

https://standards.ieee.org/findstds/standard/1484.12.1-2002.html


Werkingsgebied

Heeft werkingsgebied Onderwijs
Onderwijs
Heeft niet werkingsgebied Onderzoek
Onderzoek
Heeft niet werkingsgebied Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Heeft niet werkingsgebied Generiek
Generiek

Toepassingsgebied

Educatieve content

Beschrijving

IEEE-standaard voor Learning Object Metadata. Vormt de basis voor het Nederlandse toepassingsprofiel NL LOM


Relevantie

Is niet irrelevant voor het ho
Irrelevant
Is niet mogelijk relevant voor het ho
Mogelijk
relevant
Is relevant voor het ho
Relevant
Is niet niet langer relevant voor het ho
Niet langer
relevant

Basis voor relevante standaard NL LOM

In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien.


Gebruiksadvies

Niet aangeraden
Aangeraden
Niet ontraden
Ontraden
Onder voorwaarden
Onder
voorwaarden
Niet onbekend
Onbekend

Gebruik waar mogelijk het Nederlandse toepassingsprofiel NL LOM. Daarmee past u IEEE LOM indirect toe, toegespitst op de Nederlandse onderwijscontext. In internationale context is IEEE LOM een juiste keuze.


In gebruik binnen het ho

Geb-nee-off.png
Nee
Geb-onbekend-off.png
Onbekend
In gebruik binnen ho
Ja

De volgende instellingen hebben aangegeven gebruik te (willen gaan) maken van deze standaard:

  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit Twente
  • Hogeschool Inholland
  • TU Delft
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Aeres Hogeschool
  • De Haagse Hogeschool

Voor meer informatie over het gebruik van deze standaard bij de genoemde instellingen kunt u contact opnemen met het lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs van deze instellingen.


Use cases

Deze standaard wordt bestreken door de volgende use cases


Relaties met andere standaarden

Deze standaard is een basis voor
NL LOM

Deze standaard is gebaseerd op
geen

Deze standaard is een opvolger van
geen

Deze standaard wordt opgevolgd door
geen


Relaties met HORA

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsfuncties
Onderwijsontwikkeling

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA bedrijfsobjecten
Leermateriaal

Deze standaard bestrijkt de volgende HORA applicaties
Learning content management systeem